Särtryck

Jag har skrivit om film i Svenska Dagbladet (de första åren på sjuttiotalet), Chaplin (då och då från 1969), Film&TV (i tjugo år, från mitten av sjuttiotalet till mitten av nittiotalet), för Sveriges Radios olika kulturprogram (under sjuttiotalet). Jag har valt ut de här tre artiklarna för att de möjligen berättar något om mig själv som filmskapare.

I Film&TV nr 4, 1983, finns en artikel av Olle Törnquist om ”Människan&Jorden”.  Han låter mig komma till tals i den. Det är inte så dumt.

Film&TV nr 2 1990

”Den flygande holländarens sista resa” om Joris Ivens sista film, ”En historia om vinden”
Ladda ner texten i .pdf

Chaplin nr 6 1994/95

”Play it again, Sam” om Sam Peckinpah
Ladda ner texten i .pdf

Victor nr 17–18 2008

om FilmCentrum 1969–71
Ladda ner texten i .pdf